AUDITORETZA.

Gure helburua gure bezeroei balioa ematea da, eta, orobat, inbertitzaileen konfiantza indartzea.

NORENTZAT:

 • Sozietate pribatu eta publikoak.

 • Erakunde publikoak, erdi publikoak, elkarteak eta fundazioak.

 • Inbertsio kolektiboko erakundeak (IKE).

GAUZATUTAKO JARDUERAK

 • Urteko banakako kontuen auditoretza.

 • Urteko kontu bateratuen auditoretza.

 • Egoera orri finantzarioen eta kontularitzako dokumentuen auditoretza.

 • Beste auditoretza lan batzuk

  • Mugatutako berrikusketak
  • Adostutako prozedurei buruzko txostenak
  • Tokiko erakundeek nahiz Europako funtsek emandako dirulaguntzak egiaztatzeko kontu ikuskaritzari buruzko auditore txostenak
  • Alor judizialeko jarduketetan egindako peritu txostenak
  • Auditoretza operatiboak
  • Aditu independenteen txostenak
  • Due diligence
 • Konkurtsoko administrazioa.