AUDITORETZA.

Gure helburua gure bezeroei balioa ematea da, eta, orobat, inbertitzaileen konfiantza indartzea.

NORENTZAT:

 • Sozietate pribatu eta publikoak.

 • Erakunde publikoak, erdi publikoak, elkarteak eta fundazioak.

 • Inbertsio kolektiboko erakundeak (IKE).

GAUZATUTAKO JARDUERAK

 • Urteko banakako kontuen auditoretza.

 • Urteko kontu bateratuen auditoretza.

 • Egoera orri finantzarioen eta kontularitzako dokumentuen auditoretza.

 • Beste auditoretza lan batzuk

  • Mugatutako berrikusketak
  • Adostutako prozedurei buruzko txostenak
  • Tokiko erakundeek nahiz Europako funtsek emandako dirulaguntzak egiaztatzeko kontu ikuskaritzari buruzko auditore txostenak
  • Alor judizialeko jarduketetan egindako peritu txostenak
  • Auditoretza operatiboak
  • Aditu independenteen txostenak
  • Due diligence
 • Konkurtsoko administrazioa.

Ikusi 2011eko Gardentasun txostena
Ikusi 2012eko Gardentasun txostena
Ikusi 2013eko Gardentasun txostena
Ikusi 2014eko Gardentasun txostena
Ikusi 2014eko Gardentasun txostena
Ikusi 2015eko Gardentasun txostena
Ikusi 2015eko Gardentasun txostena (eguneratuta)