LEGEEN ARLOKO AHOLKULARITZA

Era askotako profilak dituzten konpainientzako lege aholkularitzan adituak, edozein diziplinatan.

MERKATARITZAKOAK

 • Compliance: pertsona juridikoen erantzukizun penala.

 • Sozietateen Zuzenbidea.

 • Bat-egiteak eta eskuratzeak.

 • Due Diligence eta lege arloko auditoretza.

 • Enpresen berregituraketak.

 • Familia-enpresa.

 • Konkurtsokoak.

 • Merkataritzako kontratuak.

 • Datuen babesa.

KONKURTSALA

 • Hartzekodunen lehiaketa.

 • Pertsona Fisikoaren Lehiaketa – Bigarren Aukera Legea.

 • Beste jarduera batzuk.

  • Ordainketen judizioz kanpoko akordioa.
  • “Prepack konkurtsal” izenekoa prestatzea: lehiaketa aurkeztea erosketa-eskaintzarekin eta hura lortzeko negoziazioa.
   Ekoizpen-unitateen edo bestelako aktiboen salmentak enpresa-krisiaren testuinguruan.

PROZESALA

 • Prozedura zibilak, merkataritzakoak eta lanaren arlokoak.

 • Kopuruari buruzko erreklamazioak.

 • Kautelazko neurrien eskaera.

 • Kontratuzko eta kontratuz kanpoko erantzukizuna.

 • Familiako eta Ondorengotzako Zuzenbidearen prozesuak.

 • Sozietateetako gatazkak.

LANEKOA

 • Kaleratzeak, iraungipenak eta laneko harremanen aldaketak.

 • Enplegu erregulazioko espedienteak (EEE).

 • Bitartekaritza, Arbitraje eta Kontziliazio Zerbitzuetan, Lan Arloko Epaitegietan, Justizia Auzitegi Nagusian, Auzitegi Gorenean eta Konstituzio Auzitegian ordezkaritza.

 • Negoziazio kolektiboa.

 • Laneko ikuskaritzak.

 • Laneko auditoretza.

ZIBILEKOA

 • Betebeharrak eta kontratuak.

 • Jabetza horizontala.

 • Errentamenduak.

 • Kopuruari eta kaudimen ezari buruzko erreklamazioak.

 • Familiako eta Ondorengotzako Zuzenbidea.

 • Higiezinak.