ZERGETARAKO AHOLKULARITZA

Konponbide onenak aztertzen ditugu, indarrean dagoen araudiarekin bat etorriz kudeaketa fiskal egokiena egiteko.

NORENTZAT:

 • Pertsona fisikoak eta familia taldeak.

 • Pertsona juridikoak eta sozietate taldeak.

 • Erakunde publikoak, erdi publikoak, elkarteak eta fundazioak.

Euskadiko 2022ko zerga egutegia
Madrileko 2022ko zerga egutegia

GAUZATUTAKO JARDUERAK

 • Estrategia fiskalaren diseinua

 • Zergetan eragina duten alderdien segimendu jarraitua.

 • Zergak eta aitorpenak aztertzea eta prestatzea.

 • Zergadunaren defentsa: errekurtsoak eta ikuskaritzak.

 • Zergak geroratzea.

 • Kontabilitatearen arloko aholkularitza. Sektoreko planak.

 • Urteko kontuen eta kontabilitateko beste egoera orri batzuen azterketa eta aholkularitza.

 • Enpresaren berregituraketak, bat-egiteak, zatiketak, eta abar.

 • Enpresak eskuratzea eta eskualdatzea.

 • Sozietateen gaineko zergako eta BEZeko talde fiskala.

 • I+G+Bko inbertsioei lotutako zerga pizgarrien erabilera.

 • Nazioarteko fiskalitatea. Ez-egoiliarrak. Establezimendu iraunkorra.

 • Lotutako eragiketak. Transferentzia prezioak.

 • Zergen arloko auditoretza.

 • Kontzertu Ekonomikoa. Administrazio batean baino gehiagotan zergak ordaintzea.